به گزارش واحد مرکزی خبر، این حادثه تلفات جانی نداشت. سرهنگ رشتیانی فرمانده پلیس راه زنجان علت برخورد اینهمه خودرو را نامناسب بودن آسفالت آزاد راه زنجان قزوین عنوان کرد و گفت: رینگ اکثر خودروها به محض رسیدن به این قسمت از جاده شکسته وموجب بروز این حادثه شده است. مظفری دادستان انقلاب زنجان نیز گفت: به اداره کل راه و شهرسازی استان ۱۰ روز فرصت داده شده است تا وضعیت نامناسبت آسفالت اصلاح شود درغیر اینصورت با متخلفان این نابسامانی برخورد قضایی می شود. مدیرکل راه و شهرسازی زنجان هم گفت: ۶۰ کیلومتر از آزاد راه زنجان قزوین نیاز به آسفالت مجدد دارد