به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران، مادری اماراتی به اتهام دفن نوزاد تازه متولد شده اش در ساحل جمیرا ی دبی دستگیر شد. وی که نوزاد نامشروع خود در این ساحل دفن کرده بود، به ۲ سال زندان محکوم گردید.

دادگاه بدوی دبی شواهدی بدست آورده، مبنی بر چگونگی مرگ نوزادی تازه متولد از یک مرد فلیپینی و مادری اماراتی که هفت ماهه حامله بوده است.

این مادر ۳۰ ساله به داشتن رابطه ی نامشروع، به خطر انداختن زندگی نوزاد خود با عدم ارائه ی مراقبت های پزشکی به وی، و دفن بدون اجازه ی پیکر بی جان این نوزاد در ساحل متهم گردیده است.

وی پس از اعتراف به سه اتهام مزبور، در دفاع از خود به قاضی یک سند نوشته شده به زبان عربی ارائه داد و گفت که او استطاعت مالی کافی برای رفتن به بیمارستان برای وضع حمل را نداشته ا ست.

پدر فلیپینی این کودک که هنوز دستگیر نشده و فراری می باشد، همچنین متهم است که در دفن کودک یاری رسانده است.

نجات غریق های ساحل جمیرا جسد این نوزاد را پیدا کرده و به پلیس اطلاع داده اند.

نجات غریق بدن کودک در ساحل و پلیس اصطلاح کشف کردند.