ملت ایران: در روز " فرار از گاوها " که هر ساله در پامپلونای اسپانیا برگزار می شود، امسال سه نفر به شدت شاخ خوردند و ۶ نفر در فرار از گاوها جراحات زیادی دیدند. همه ساله از سراسر دنیا شرکت کنندگان به این شهر می آیند تا این روز را جشن بگیرند، جشنی که از سوی مردم به خاطر خشونت علیه حیوانات محکوم شده است.
امسال یک آمریکایی ۲۰ ساله از ناحیه شکم شاخ خورد و وضعیت او در حال حاضر وخیم است. یک اسپانیایی ۴۲ ساله از ناحیه بازو آسیب دید. خونین ترین حمله به یک مرد ۳۱ ساله صورت گرفت که دوبار از ناحیه کشاله ران شاخ خورد و یک بار از ناحیه پا آسیب دید. سه نفر دیگر نیز از جمله یک آمریکایی ۴۸ ساله در فرار از گاوها آسیب دیدند.
یکی از آنها که در حال فرار و نجات جانش از یک گاو خشمگین نیم تنی بود، ناگهان زمین خورد و گاو خشمگین به او حمله کرده و کشاله ران او را شکافت و حتی لحظه ای در میان شاخ های گاو گیر کرد. حدود ۴۰ ثانیه طول کشید تا مردم بتوانند با کشیدن دم گاو و پرتاب روزنامه به سمت آن، حواس گاو را پرت کنند و یکی از دوستان این مرد بتواند بعد از حدود نیم دقیقه تجربه وحشتناک ترین لحظه عمرش، او را نجات دهد و به جای امنی برساند.
این مرد بطور معجزه آسایی زنده ماند، ولی جنجال زیادی در مورد مراسم امسال در پامپلونا بپا شد و این روز تبدیل به خونین ترین روز " فرار از گاوها " شد.
گویا این گاو در حال عبور از میان جمعیت از مسیر باریکی بوده که ناگهان متوجه این مرد که لباس آبی و زرد مشخصی به تن داشته می شود و شروع به دنبال کردن او می کند. مرد که می خواست به سمت حاشیه امنی در خیابان برود، با یک شاخ گاو به هوا پرتاب شده و دوباره به وسط خیابان کشیده می شود.
هر ساله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در روزهای برگزاری این مراسم مجروح می شوند. جشن " فرار از گاوها " که به اسپانیایی " encierro” نام دارد، بیش از پیش برای خارجیان محبوبیت یافته است و غیراسپانیایی ها بخاطر این جشن و مهمانی های شبانه قبل از آن، هر ساله به سوی اسپانیا می شتابند.
در این مسابقه که شامل مسیری ۸۵۰ متری می شود و شرکت کنندگان باید از دست چند گاو فرار کنند، هرگز گاوها برنده نمی شوند، چون چند ساعت بعد از هر مسابقه، سرنوشت آنها مردن در مسابقه گاوبازی است.