ملت ایران: براساس جدیدترین رده بندی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هشت خودروی نیسان تیانا، نیومزدا ۳، سوزوکی گراند ویتارا، مگان، پارس تندر، تندر ۹۰، توجوی هاچ بک و لیفان ۶۲۰ در سطح کیفی خیلی خوب قرار دارند.

البته نکته قابل توجه این است که میزان نمره منفی دو خودروی آخر این رده بندی(توجوی هاچ بک و لیفان ۶۲۰) حدودا سه برابر بیشتر از نمره منفی باقی خودروهای قرار گرفته در این رده بندی است.

بنابراین می توان گفت که سطح کیفی این دو خودرو کمتر از باقی خودروها است. براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کیفیت سواری های تولیدی در خرداد ماه اندکی افزایش یافته است.