ملت ایران:رییس شورای رقابت گفت: اطلاعات مورد نظر بانک مرکزی کاملا تامین شده و در روزهای آینده تورم بخشی خودروهای باقی مانده نهایی خواهد شد.

جمشید پژویان اظهار کرد: تمامی خودروهای حاضر در بازار داخلی به وسیله دستورالعمل شورای رقابت تعیین قیمت می شوند و خودروسازان نیز خودروهای جدید خود را با توجه به همین دستورالعمل در بازار عرضه کرده اند اما برای خودروهای محدودی که هنوز تورم بخشی شان اعلام نشده بانک مرکزی در حال بررسی است که امیدواریم در روزهای آینده نتیجه این بررسی ها مشخص شود.

وی در رابطه با تغییراتی که در روزهای گذشته در بازار برخی از قیمت های خودروهای داخلی به وجود آمده نیز گفت: با توجه به تغییر و تحول در دولت مردم نسبت به شرایط تغییر رویکرد داده اند که موجب تغییر در برخی قیمت های خودروهای موجود در بازار شد اما این تغییر قیمت ها پشتوانه اقتصادی قوی ندارد و احتمال تغییر مجدد و بالا رفتن قیمت ها وجود خواهد داشت.