به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ قیمت لپ تاپ در بازار به شرح زیر است.

نام قیمت(تومان)
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۱۳۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۴۹۰ - A ۱,۱۳۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۱۴۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۱۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۱,۱۷۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۱۹۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - D ۱,۱۹۹, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۰ - A ۱,۲۲۵, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰AAE ۱,۲۶۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۲۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۳۵۵, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۱,۴۰۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۴۰۰, ۰۰۰
HP - Compaq Presario CQ۵۷-۴۰۲SE ۱,۴۲۰, ۰۰۰
Asus X۵۴C - A ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱U ۱,۴۴۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۴۵۰, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۵۰۰, ۰۰۰
Asus X۵۴HR - A ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - B ۱,۶۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook S۷۶۱ - A ۱,۶۴۹, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴HR ۱,۷۲۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۷۴۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۷۵۵, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۷۷۵, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۱,۷۹۵, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۸۴۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۳E - A ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۹۱۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۹۳۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۳TK - A ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Asus A۴۳SD - A ۱,۹۷۰, ۰۰۰
Asus X۴۵VD - A ۱,۹۸۵, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۳۰s - J ۱,۹۹۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۲,۰۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۲,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۲,۰۸۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰U۲A - A۰۳ ۲,۱۰۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۲۰ex ۲,۱۳۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VD - A ۲,۱۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۲,۲۱۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۲CXB ۲,۲۵۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - B ۲,۲۵۹, ۰۰۰
Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Asus N۴۳SM - A ۲,۳۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - B ۲,۳۹۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۵DR ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Asus U۳۰SD ۲,۴۵۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VM ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۱۱۰ - A ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱RFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Dell Vostro ۳۵۶۰ - A ۲,۶۸۵, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱MFX ۲,۷۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۷۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۲,۷۸۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱۶FX ۲,۸۵۰, ۰۰۰
Asus N۵۳SN - A ۲,۸۸۰, ۰۰۰
Asus N۴۶VM ۲,۹۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲GCXW ۲,۹۴۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۶CX ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Asus K۵۳SD - A ۲,۹۹۹, ۰۰۰
Samsung ۵۳۰U۴B - S۰۱ ۳,۰۰۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۵۵۰CM ۳,۰۵۰, ۰۰۰
Asus Zenbook UX۲۱E - ۱AKX ۳,۱۵۰, ۰۰۰
Asus N۵۵SL ۳,۲۰۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۶-۷۲۵۰ ۳,۶۰۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۲۳ ۳,۶۸۰, ۰۰۰
HP Pavilion DV۷-۷۰۰۰ ۳,۷۰۰, ۰۰۰
Asus N۵۶VM - A ۳,۷۳۰, ۰۰۰
Sony Vaio F۲۳B۹E ۳,۸۰۰, ۰۰۰
Asus Zenbook UX۲۱E - B ۳,۸۵۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۱۳ ۴,۰۹۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۲۴ ۴,۱۴۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۱ ۴,۱۶۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۳۱۴ ۴,۳۸۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۳۱ ۴,۳۹۰, ۰۰۰
Samsung ۹۰۰X۳C - A۰۲ ۵,۱۲۰, ۰۰۰
Samsung ۹۰۰X۴C - A۰۱ ۵,۳۳۰, ۰۰۰
Apple MacBook Pro MD۱۰۲ ۵,۴۰۰, ۰۰۰
Apple MacBook Air MD۲۳۲ ۵,۴۴۰, ۰۰۰
Asus G۵۳SX ۵,۹۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio S۱۳۱۲۷PX ۶,۱۸۰, ۰۰۰