به گزارش ملت ایران به نقل ازباشگاه خبرنگاران،قیمت انواع مدل موبایل در بازار به شرح زیر است.

LG Optimus L۳ E۴۰۰

۳۹۰,۰۰۰

LG Optimus L۳ E۴۰۵

۳۹۵,۰۰۰

LG KP۱۰۰

۸۵,۰۰۰

LG KP۱۰۵

۸۵,۰۰۰

LG KP۱۰۸

۸۵,۰۰۰

LG GX۵۰۰

۳۵۰,۰۰۰

LG GX۳۰۰

۲۹۰,۰۰۰

LG GX۲۰۰

۲۵۰,۰۰۰

LG KU۹۹۰ Viewty

۲۶۰,۰۰۰

LG KS۶۶۰

۳۱۰,۰۰۰

LG KP۲۲۰

۱۶۰,۰۰۰

LG KP۵۰۰ Cookie

۲۶۰,۰۰۰

LG Optimus ۴X HD P۸۸۰

۱,۲۶۵, ۰۰۰

LG Optimus L۳ II E۴۳۰

۴۱۰,۰۰۰

LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵

۴۳۵,۰۰۰

LG Optimus ۳D Max P۷۲۰

۱,۱۰۰, ۰۰۰

LG GD۳۳۰

۳۶۰,۰۰۰

LG GM۳۶۰ Viewty Snap

۳۶۰,۰۰۰

LG GU۲۳۰ Dimsun

۲۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA Pureness

۱,۱۸۰, ۰۰۰

Sony Ericsson Zylo

۴۶۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z۵۵۵

۳۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z۳۱۰

۲۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z۷۵۰

۳۸۵,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X۲

۳۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X۱۰ mini

۴۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X۱۰ mini pro

۴۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X۸

۴۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia ray

۱,۰۵۰, ۰۰۰

Sony Ericsson Yendo

۳۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia mini

۶۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson W۶۶۰

۴۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson W۸۸۰

۳۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson W۸

۴۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson W۹۸۰

۵۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson W۷۶۰

۵۴۰,۰۰۰

Sony Xperia acro S

۱,۲۴۵, ۰۰۰

Sony Xperia J

۷۴۰,۰۰۰

Sony Xperia go

۸۲۰,۰۰۰

Sony Xperia ion LTE

۱,۱۷۰, ۰۰۰

Sony Xperia E dual

۵۸۰,۰۰۰

Sony Xperia L

۱,۰۲۰, ۰۰۰

Sony Xperia Z

۱,۹۰۰, ۰۰۰

Sony Xperia miro

۵۹۰,۰۰۰

Sony Xperia T

۱,۱۸۰, ۰۰۰

Sony Xperia TX

۱,۲۵۰, ۰۰۰

Sony Xperia E dual

۵۵۰,۰۰۰

Sony Xperia tipo

۴۶۰,۰۰۰

Sony Xperia acro S

۱,۲۵۰, ۰۰۰

Sony Xperia P

۸۷۰,۰۰۰

Sony Xperia sola

۷۳۰,۰۰۰

Sony Xperia go

۷۸۵,۰۰۰

Sony Xperia V

۱,۲۲۰, ۰۰۰

Sony Xperia J

۷۲۰,۰۰۰

HTC ChaCha

۵۴۰,۰۰۰

HTC Wildfire S

۴۳۰,۰۰۰

HTC Titan

۷۰۰,۰۰۰

HTC One S

۱,۰۵۵, ۰۰۰

HTC Butterfly

۲,۱۶۵, ۰۰۰

HTC One V

۶۶۵,۰۰۰

HTC Salsa

۴۵۰,۰۰۰

HTC Rhyme

۶۲۰,۰۰۰

HTC Desire C

۵۰۰,۰۰۰

HTC Desire X

۷۸۰,۰۰۰

HTC Desire V

۹۱۰,۰۰۰

HTC Explorer

۳۶۰,۰۰۰

HTC Amaze ۴G

۸۹۵,۰۰۰

HTC One

۲,۶۰۰, ۰۰۰

HTC One SV

۹۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۲۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۸۸۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۲۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۰

۱,۰۹۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰

۱,۷۴۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۶۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰

۱,۸۴۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۱۰۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۳۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۲۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۹

۲۸۱,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۵

۱۹۵,۰۰۰

Nokia ۷۰۱

۶۶۰,۰۰۰

Nokia C۱-۰۱

۱۷۹,۰۰۰

Nokia X۱-۰۱

۱۷۵,۰۰۰

Nokia Oro

۱,۸۰۰, ۰۰۰

Nokia C۳

۲۹۰,۰۰۰

Nokia C۶

۵۵۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۵

۲۰۸,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۲۵,۰۰۰

Nokia C۱-۰۱

۲۲۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۳

۲۷۰,۰۰۰

Nokia E۵

۴۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۱

۳۵۵,۰۰۰

Nokia C۷

۷۰۵,۰۰۰

Nokia C۵-۰۶

۳۲۰,۰۰۰

Nokia C۳-۰۱ Touch and Type

۴۳۰,۰۰۰

Nokia C۶-۰۱

۶۹۵,۰۰۰

Nokia C۵-۰۳

۴۳۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۱۰

۳۲۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۶

۲۶۳,۰۰۰

Nokia ۱۶۱۶

۹۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۵

۲۵۸,۰۰۰

Nokia ۱۱۰

۱۴۵,۰۰۰

Nokia ۱۲۸۰

۷۵,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۲

۲۳۵,۰۰۰

Nokia ۱۱۲

۱۵۶,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۹

۲۸۸,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۸

۲۹۲,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۵

۱۹۸,۰۰۰

Nokia ۲۰۶

۲۳۵,۰۰۰

Nokia ۱۰۳

۷۵,۰۰۰

Nokia ۷۰۰

۵۹۵,۰۰۰

Nokia ۶۰۳

۵۵۰,۰۰۰

Nokia ۵۱۳۰ XpressMusic

۳۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۲۰۰

۲۳۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۰

۳۰۵,۰۰۰

Nokia ۱۰۰

۸۴,۰۰۰

Nokia ۱۰۱

۱۰۲,۰۰۰

Nokia C۲-۰۰

۲۲۰,۰۰۰

Nokia C۱-۰۱

۲۲۰,۰۰۰

Nokia ۸۰۸ PureView

۱,۵۰۰, ۰۰۰

Nokia ۶۰۳

۵۰۰,۰۰۰

Nokia ۵۰۰

۴۵۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۵

۲۸۵,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۲

۳۸۰,۰۰۰

Nokia Asha ۳۰۸

۳۵۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۳

۲۸۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۵

۲۳۰,۰۰۰

Nokia ۷۰۱

۷۵۰,۰۰۰

Nokia ۷۰۰

۶۹۰,۰۰۰

Nokia C۲-۰۱

۲۷۵,۰۰۰

Nokia E۵

۶۳۰,۰۰۰

Nokia E۶

۱,۰۵۰, ۰۰۰