به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: