به گزارش ملت ایران، مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با اقتصادپرس درباره وضعیت مسکن در آینده اظهار داشت: ما بعد از انتخابات به یک ثبات سیاسی در کشور می رسیم و بر همین اساس، ثبات اقتصادی ایجاد می شود.

وی با اشاره به برنامه های ۸ کاندیدای ریاست جمهوری برای بخش مسکن، تصریح کرد: به دلیل این که کاندیداهای ریاست جمهوری در حال حاضر از ثبات قیمت ها و ساماندهی بازار صحبت می کنند که امیدواریم این اتفاق بیفتد، همین مسله باعثخواهد شد به ثبات قیمتها نزدیک تر شویم.

خسروی ادامه داد: ما برنامه های تمام کاندیداها را قبول می کنیم، زمانی که آقای احمدی نژاد گفت من مسکن مهر می سازم، نساخت؟ گفت من بافت فرسوده را ساماندهی می کنم، نکرد؟ ما امیدواریم که این وعده ها تحقق پیدا کند.

وی در ادامه درباره طرح مسکن مهر اظهار داشت: اگر طرح مسکن مهر در سال ۸۷ اجرا نمی شد، ما اصلا نمی توانستیم الان درباره بازار مسکن صحبت کنیم و قیمت ها سرسام آور بالا می رفت.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: همه می دانند که ما یک بار در سال ۶۸، یک بار در سال ۸۶ و یک بار در سال ۹۱ جهش قیمت مسکن داشتیم، اما طرح هایی همچون کد رهگیری و مسکن مهر و ساماندهی بافت های فرسوده تا حدودی توانست جلوی رشد سرسام آور قیمت ها را بگیرد.