به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، براساس نسخه اصلاح شده این آمار، تولید انواع خودرو در فروردین ماه امسال با کاهش ۵۷.۸ درصدی از ۵۹ هزار و ۸۳۶ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۲۵ هزار و ۲۴۶ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری نیز با کاهش ۵۹.۷ درصدی از ۵۵ هزار و ۸۳۱ دستگاه به ۲۲ هزار و ۵۱۳ دستگاه رسیده است. تولید انواع وانت نیز کاهش ۱۴.۶ درصدی را تجربه کرده به گونه ای که تولید این محصولات از ۲۹۵۳ دستگاه در فروردین ماه سال ۹۱ به ۲۵۲۱ دستگاه رسیده است.

تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز با افت ۸۰.۵ درصدی از ۱۰۰۵ دستگاه به ۱۹۶ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع مینی بوس، میدل باس و اتوبوس نیز با افت ۶۶ درصدی از ۴۷ دستگاه به ۱۶ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۷۷.۷ درصد، پارس خودرو ۷۵.۱ درصد، سایپا ۳۲.۵ درصد، گروه بهمن ۵۰.۴ درصد و کرمان موتور صد درصد کاهش و در خودروسازی مدیران ۸۴ درصد افزایش یافته است.