به گزار ش ملت ایران، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢٧ اردیبهشت امسال به ۴٥۶ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر رسید که بیشترین مصرف بنزین کشور در این فاصله زمانی مربوط به روز پنج شنبه(٢۶ اردیبهشت) با ٧١ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه(٢٧ اردیبهشت) با ٥٧ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر است.

*** تهرانی ها هفته گذشته بیش از ٩۴ میلیون لیتر بنزین مصرف کردند

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ٩۴ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر اعلام شده است که این میزان مصرف حاکی از میانگین روزانه ١٣ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر بنزین در پایتخت است.

*** مصرف بیش از ٢٢ میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه سه میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر، به ٢٢ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف آن مربوط به روز شنبه با ٣, ٨ میلیون لیتر بوده است.

همچنین طبق این آمار، مجموع مصرف فرآورده گازوئیل در هفته گذشته(٢١ تا ٢٧ اردیبهشت) در کشور با متوسط روزانه ١٠٠ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر به ٧٠٠ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر رسید.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز شنبه(٢١ اردیبهشت) با ١١۶ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه(٢٧ اردیبهشت) با ٧۶ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر اختصاص دارد.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در آخرین روزهای اردیبهشت ماه امسال(٢١ تا ٢٧ اردیبهشت) به ٣٩ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر رسید که حاکی از مصرف روزانه ٥ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر نفت سفید به طور میانگین در کشور بوده است.