به گزارش ملت ایران مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای طرح تعزیزاتی اجاره بها در سال جاری، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای این طرح برای امسال مطرح نشده است و در سال های گذشته هم که به اجرا رسید نتوانست تاثیری را در بازار داشته باشد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه دو سال پیش افزایش حداکثر ۷ تا ۹ درصد و سال گذشته حداکثر ۱۳ تا ۱۵ درصد را مشخص کرده بودند، گفت: اما در نهایت این طرح، برگشت خوبی نداشت و مالکان هم اهمیتی به این رقم ها ندادند.

وی با اشاره به اینکه نمی توان برای ملک دیگران قیمت گذاری کرد، افزود: وقتی نرخ تورم در مسکن از یه اندازه ای افزایش پیدا می کند نمی توان توقع داشت که مالک کمتر از نرخ تورم، اجاره بها دریافت کند و دستوری هم نمی شود مردم را مجبور کرد.

خسروی تصریح کرد: تاکنون وزارت راه و شهرسازی جلسه ای را برای تعیین اجاره بها و اجرای طرح تعزیزاتی برگزار نکرده است و این طرح از ابتدا هم کار درستی نبود.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری، بیان کرد: نمی توان قیمت مشخصی را ارایه داد اما تورم بخش مسکن از تورم عمومی کشور عبور کرده است.