به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی در روز جاری اندکی افزایش نشان می دهد.

فعالان بازار معتقدند کاهش تولید خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور دلیل اصلی افزایش قیمت ها است به گونه ای که با وجود ثابت بودن تقاضا، کاهش تولید منجر به بر هم خوردن تعادل قیمت ها در بازار شده است.

در این شرایط بهبود وضعیت صنعت خودرو و افزایش تولید در دو خودروساز بزرگ کشور می تواند به تعادل قیمت ها در بازار آزاد کمک کند.

قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی به شرح زیر است:

نوع خودرو پلاک۹۱ پلاک ۹۲
سایپا ۱۱۱ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار -
سایپا ۱۳۱SL ۱۴ میلیون و صد هزار ۱۵ میلیون
سایپا ۱۳۱SX ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار
تیبا ۱۸میلیون ۱۹ میلیون
تندر ۹۰ پارس خودرو E۲ ۳۱ میلیون ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار
مگان ۷۶میلیون -
۲۰۶ صندوق دار V۸ ۳۸میلیون ۳۸ میلیون
۲۰۶ صندوق دار V۹ ۴۸میلیون -
تندر ۹۰ ایران خودرو E۲ ۳۱ میلیون ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار
پژو پارس سال ۳۰میلیون ۳۱ میلیون
پژو ۴۰۵ ۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار