محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: در چند هفته گذشته که اوج نوسان بازار خودرو بوده، خبری از وزیر صمت نبوده است. سال گذشته نزدیک 80 هزار میلیارد تومان رانت، بابت تفاوت قیمت با بازار توزیع شد که درادامه اظهارات او را در ویدئو می بینید.