اخیرا برخی از بانک‌ها شرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعلام کرده‌اند و به غیر از ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی توام با هم، ارایه مدارکی از جمله اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن و همچنین معرفی نامه از محل کار با مهر و امضا به تعداد مدارکی که افراد برای افتتاح حساب باید ارایه دهند، اضافه شده است.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها در این باره گفت: با دریافت این مدارک بانک‌ها در ابتدای افتتاح حساب، شناختی از مشتریان به دست می ‌آورند تا حساب افراد بر اساس خوداظهاری خودشان رصد شود و گردش مالی مشکوک حساب فرد مورد بررسی قرار بگیرد.

دلیل درخواست ارایه سند ملک با توجه به مقررات جدید قرار بر این است که افتتاح حساب مشتریان در شعبه‌های محدوده‌های محل سکونت افراد انجام شود و بحث مسافت هم مورد ملاک قرار می‌گیرد.

 

منبع: ایلنا