هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی در معاملات صبح امروز چهارشنبه یکم بهمن نسبت به روز معاملاتی با افزایش 200 هزار تومانی به نرخ 10 میلیون و 400 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید.

 

1