یک سال پیش ، وقتى در جلسه اى در بانک مرکزى و در حضور دکتر سیف و اعضای هیات عامل بانک مرکزى ، سامانه پیام رسان" بله " و سرویس هاى بانکى آن  ،  توسط مهندسان جوان شرکت سداد و همکاران بخش IT بانک ملى  ایران معرفی و نمایش داده  شد ، به ناگاه یکى از مقامات حاضر در جلسه ، پرسشى عمیق و فکورانه مطرح نمود  که از شنیدنش جا خوردم ! ایشان رو به سوى معاون وقت فناورى بانک مرکزى و همکارانش نمود و پرسید: " با این حساب (اشاره به نمایش خدمات بانکى پیام رسان بله) آخر بانکدارى به کجا خواهد رفت ؟

در پاسخ، دکتر حکیمى که هنوز آن موقع معاون فناورى بانک مرکزی نشده بود، مطلب آینده نگرانه اى را گفت که بیشتر شگفت زده شده و جا خوردم !

وی گفت: " آخر بانکدارى همین است ! از این به بعد بانکدارى در شبکه هاى مجازى خود را نشان خواهد داد، بانک ملى ایران هم  با پشتیبانى و معرفى این پیام رسان بانکى ، یک و نیم تا دو سال از دیگر بانک هاى کشورمان جلو است !

اکنون کمى بیش از یک سال از آن جلسه گذشته و پیام رسان " بله " که در مرحله بلوغ و تکامل به سر مى برد ، رتبه برتر جشنواره دکتر نوربخش را از آن خود کرده است، در حالى که بانک هاى پر شمارى به آن پیوسته اند و در جهت ارائه خدمات بانکى به مشتریانشان از آن بهره مى برند.

تصور کنید در حال چت و گفت وگو با مخاطب هستید و بر اساس نیاز و بدون خروج از برنامه، کارهاى بانکى خود راهم انجام مى دهید، بى آنکه کارمزد و هزینه اى هم پرداخت نمایید، از طریق کارت به کارت پول انتقال مى دهید و یا درخواست پول  مى کنید و در یک آن واریز مى شود ، شارژ مى خرید ، جریمه خودرو پرداخت مى کنید ، عوارض خروج از کشور پرداخت مى کنید، قبض موبایل تان را پرداخت مى کنید و …حس و لذتى که به شما دست مى دهد وصف ناپذیر است.

پیام رسان " بله " که از پلتفرم بسیار قوى و پیشرفته ( مشابه تلگرام ) برخوردار است ، قصد و بناى هیچ رقابتى با پیام رسان هاى داخلى و خارجى را ندارد و صرفاً بر بستر خدمات بانکى پایه گذارى شده و به هموطنانمان  خدمات رسانى مى کند .

" بله " در حال رشد است و روز به روز بر کیفیت و تعداد خدمات آن  به ویژه خدمات بانکى اش افزوده مى شود .

فرصتى است است تا هموطنانمان در کنار چت و گفت وگو ، کارهاى بانکى و مالى خود را انجام دهند ،  کسب و کار خود را مدیریت کنند و رونق بخشند .

 

*دکتر محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران

عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس