رحیم زارع با بیان اینکه امروز صبح(سه شنبه 18 مهرماه) کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیسیون قرار داد و تعاریف اولیه آن به تصویب نمایندگان رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 5 ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، ادامه داد: در ماده یک اهداف طرح بانکداری اسلامی مشخص شد که از جمله این اهداف تامین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی، استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلام، کارآمد سازی نظام تامین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور و صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایز ذینفعان است.

نماینده مردم آباده در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اصطلاحات در طرح مذکور نیز تشریح شد، ادامه داد: بر اساس این طرح مشخص شد که موسسه مالی شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده که موسسه اعتباری غیربانکی ، موسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفا در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد ، صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری، نمونه هایی از موسسه اعتباری غیربانکی هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت های طرح بانکداری جمهوری اسلامی با لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، بیان داشت: در طرح مذکور صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار و بانک قرض الحسنه تعریف شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی نوبت عصر نیز دنبال می شود، اظهار داشت: لوایح مختلفی در زمینه موافقتنامه های اقتصادی با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.