به گزارش ملت ایران، با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، صورت های مالی و گزارش فعالیت های شرکت برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395 تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این جلسه با حضور اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره،در شرکت مذکور برگزار شد و گزارش حسابرس قانونی به اطلاع اعضا رسید. 

رضا منصوری مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت در سال گذشته را به هیات مدیره و اعضای مجمع عمومی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران ارائه کرد. 

وی در ادامه با اشاره به رئوس برنامه های سال جاری شرکت گفت: اجرای طرح های توسعه ای در زمینه خط تولید کارت های هوشمند و اعتباری و پیاده سازی پروژه های جدید در حوزه نرم افزاری، تولید اسناد امنیتی و هویتی، تصویربرداری دیجیتال اسناد و همچنین سیستم بسته بندی امنیتی و غیرامنیتی از جمله برنامه هایی است که شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران در سال 96 در دستور کار دارد. 

گفتنی است اعضای مجمع عمومی در ادامه از روند پیشرفت و رشد کمی و کیفی عملکرد شرکت و گزارش شفاف مالی ، تقدیر کردند.