به گزارش ملت ایران، این اعلام تعهد از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ فرانسه پس از دیدار آنها با وزیر اقتصاد این کشور صورت گرفت.

آینده شرکت قطعه سازی GM&S که 277 کارگر در مرکز فرانسه دارد و در شرف ورشکستگی است، به یکی از اولویت‌های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه تبدیل شده است.

وزارت اقتصاد فرانسه گفت: رنو موافقت کرده که خرید خود از این شرکت را با پنج میلیون یورو افزایش به 10 میلیون یورو برساند و پژو-سیتروئن نیز متعهد شده که سفارشهای خود را با دو میلیون یورو افزایش به 12 میلیون یورو خواهد رساند.

این وزارتخانه افزود: این تعهدات به شرکت GM&S اجازه خواهد داد که در سال 2017 به گردش مالی حدود 25 میلیون یورو برسد و به فعالیت خود ادامه داده و برای واگذاری، با شرکتهای دیگر وارد مذاکره شود.