پیمان قربانی در نشست خبری که با عنوان تشریح سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برگزار شد به ایراد سخنانی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: تا 23 بهمن ماه سال جاری 151.1 هزار میلیارد ریال به 21.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سیاست های اعتباری، رونق بخشی به مسکن اولویت بانک مرکزی بود، افزود: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن و تقویت منابع مالی و افزایش تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.

وی توقف پرداخت خط اعتباری به مسکن مهر را بعنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: نرخ های سود تسهیلات مسکن در کنار ارقام تسهیلات مسکن برای مردم از اهمیت برخوردار است از همین رو برای رفع نیاز مردم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ را کاهش دادیم. نرخ ها از 7 تا 11 درصد در قالب های مختلف است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عملکرد معاملات آپارتمان های تهران را در ده ماهه سال جاری بیانگر رشد 7.9 درصدی در قیمت و 5.2 درصدی در قیمت دانست و گفت: رونق در بخش مسکن شکل گرفته و سال آتی رونق قوی تری در این بخش خواهیم داشت. البته معاملات از روند فصلی در کشور تبعیت می کند.