جنت یلن رئیس کل بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد: هیات مدیره این بانک موضوع افزایش نرخ بهره دلار را در نشست پیش روی خود بررسی می‌کند.

جنت یلن که در برابر کمیته امور شهری، مسکن و بانکداری سنای آ‌مریکا سخن می‌گفت،‌ اعلام کرد: در نشست آینده بانک مرکزی آمریکا نرخ اشتغال و تورم در این کشور مورد بررسی قرار گرفته و انطباق آنها با میزان مورد انتظار بررسی می‌شود و در صورتی که انطباق نزدیکی بین انتظارات و نرخ واقعی آنها وجود داشته باشد افزایش نرخ بهره منطقی خواهد بود.

وی اعلام کرد: انتظار داریم اتحادیه آمریکا رشد متوسطی را در آینده تجربه کند و نرخ تورم به میزان 2 درصد مطلوب بانک مرکزی نزدیک شده و روند ایجاد اشتغال نیز بهبود یابد.

وی تاکید کرد: با ارزیابی شرایط اقتصادی کنونی به نظر می‌رسد افزایش تدریجی نرخ بهره دلار در آمریکا مناسب باشد.

یلن معتقد است تاخیر بیش از حد در افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را مجبور خواهد کرد که در آینده با شتاب بیشتری نرخ بهره بانک‌های آمریکایی را افزایش دهند که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شده و به بازارهای مالی این کشور شوک وارد کند.

وی اذعان کرد که سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت جدید آمریکا می‌تواند چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

یلن ادامه داد: هنوز خیلی زود است که بدانیم چه تغییراتی در سیاست‌گذاری اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و تاثیرات اقتصادی آنها چه خواهد بود.

یلن معتقد است که سیاست‌های مالی دولت آمریکا باید بر مبنای افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی بلند مدت این کشور و همچنین بهبود استانداردهای زندگی مردم آمریکا باشد.

وی ادامه داد: بازنگری بر قوانین مالی در آمریکا قانونی است و یکی از اهداف مهم بانک مرکزی است.

اخیرا دونالد ترامپ طی فرمانی اجرایی از وزارت خزانه‌داری این کشور خواست تا قوانین مالی پیش از بحران اقتصادی در این کشور را مورد بازنگری قرار داده تا زمینه را برای هرگونه تسهیل قوانین موجود فراهم کنند.