در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 94 را قرائت کرد.

کسری 57هزار میلیارد تومانی سال ۹۴

بر اساس این گزارش طبق قانون بودجه سال 94 کسری تراز عملیاتی بالغ بر 34هزار و 172میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ها، در عمل 57هزار و 17میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است که از محل بودجه پروژه های عمرانی تامین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای گردیده است.

در این گزارش آمده است تعداد 134هزار شرکت دولتی در سال 94 زیان ده بوده اند که صرفا به 10 شرکت آن هم شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی مبلغ یک میلیارد و 261میلیون تومان پرداخت شده است.

۵۵درصد از احکام بودجه سال 94 رعایت نشده است

این گزارش درخصوص وضعیت اجرایی تبصره های ماده واحده قانون بودجه نیز تاکید دارد که: ماده واحده بودجه سال 94 دارای 174تبصره بند و جزء است که 33 درصد از احکام قانونی رعایت شده، احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر قانونگذار در حدود 14درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده و نیز پنج درصد احکام فاقد عملکرد است.

انتقاد دیوان محاسبات از عملکرد ضعیف سازمان خصوصی سازی/تنها پنج مورد واگذاری در سال ۹۴

گزارش تفریغ بودجه سال 94 در بخش خصوصی سازی اعلام می دارد که در سال 94 دولت مکلف بوده تعداد 134 مورد را واگذار کند که از این تعداد 113 مورد آگهی و عرضه شده لیکن صرفا تعداد پنج مورد به فروش رسیده است که منابع حاصل از آن به مبلغ 254میلیارد تومان یعنی حدود 9 درصد پیش بینی به خزانه واریز شده است.

این در حالی است که طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید واگذاری‌ها تا پایان سال 93 پایان می یافت اما عملکرد سازمان خصوصی سازی در این زمینه ضعیف است.

یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد

این گزارش در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز تاکید می کند که طبق قانون هدفمندی، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع و دستورالعمل تعیین و شناسایی خانواده های مشمول را تهیه و معیارهایی را تهیه کند.

طبق این گزاش براساس دستورالعمل های مذکور طی ماه های سال 94 یارانه تعداد سه میلیون و 235هزار و 456نفر قطع شده که درآمد دولت از این صرفه جویی حدود 955میلیارد و صدمیلیون تومان بوده است.

تنها دو درصد از پیش بینی های دولت برای سرمایه گذاری خارجی در سال 94 محقق شد

دیوان محاسبات با بررسی سرمایه گذاری خارجی (فاینانس) در سال 94 اعلام می کند دولت در سال 94 مجاز به استفاده از مبلغ 200میلیارد و 126میلیون دلار فاینانس بوده که دو درصد از آن استفاده شده است.