تحلیل گران مرکز مطالعات «توماسون رویترز» اعلام کردند، تقاضا فیزیکی طلا در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل از آن 20 درصد کاهش یافت که کمترین رقم از سال 2009 میلادی به بعد محسوب می شود.

در این گزارش آمده که افزایش قیمت جهانی طلا در سال گذشته میلادی موجب از بین رفتن تقاضا برای این فلز گرانبها شده است؛ این در حالی است که روند افزایش بهای جهانی طلا تا قبل از سال 2016 میلادی سه سال متوالی بسیار کند بود.

تحلیل گران «توماسون رویترز» همچنین اعلام کردند، خرید جواهر، سکه و شمش طلا در سال 2016 میلادی به 3349 تن کاهش یافت این در حالی است که این رقم برای سال 2015 میلادی 4184 تن گزارش شده و حاکی از کاهش سطح تقاضا به کمترین رقم در 7 سال اخیر است.

بر همین اساس، مازاد فیزیکی طلا در سال 2015 میلادی 220 تن اعلام شده که بیشترین رقم در قرن حاضر بحساب می آید.