در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 1347 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 238 میلیارد تومان در 52 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 101 واحدی در ارتفاع 79 هزار و 382 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی کگل، فولاد و فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی آپ، وغدیر و کچاد با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 35 واحد، کل (هموزن) 58 واحد، قیمت (هموزن) 46 واحد، آزاد شناور 163 واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 106 و 23 واحد افزایش یافتند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 676 میلیون ورقه به ارزش 218 میلیارد تومان در 29 هزار نوبت، آیفکس 10 واحد رشد کرد و در ارتفاع 845 واحد قرار گرفت.