در صورت عدم توافق اوپک، قیمت نفت که اکنون در سطح ۴۷ دلار قرار دارد ممکن است مجددا رقم ۳۰ دلار را که در ماه ژانویه تجربه کرد مجددا تجربه کند.

بلومبرگ نوشت: در حالی که تنها دو روز تا زمان برگزاری نشست وزرای عضو اوپک در وین باقی مانده، چشم انداز توافق اعضا در مورد طرح کاهش تولید به منظور افزایش قیمت نفت چندان روشن نیست. اما حتی اگر وزرای کشورهای عضو روز چهارشنبه به توافقی قابل توجه دست یابند، هنوز هم خطراتی این سازمان را تهدید می کند.

در طی 2 سال گذشته، اوپک تلاش کرده تا با سرازیر کردن مقادیر زیادی نفت به بازار، تولید کنندگان پرهزینه و تازه کار را از بازار به در کند. دست کشیدن از این سیاست ممکن است موجب احیای مجدد تولید کنندگانی نظیر شرکت های نفت شیل شود که مترصد افزایش قیمت ها و ورود مجدد به بازار هستند.
 

شرکت پرمیر اویل، که در بورس لندن به ثبت رسیده، امیدوار است تا با رسیدن قیمت نفت برنت به بالای 50 دلار و باقی ماندن در این سطح در سال 2017، تولید نفت خود را باز یابد.
در کل صنعت نفت از مناطق دورافتاده در آمریکا تا منطقه سیبری، تولید کنندگان امیدوارند تا اوپک با کاهش تولید خود موجب افزایش قیمت ها شود و به آنها اجازه دهد تا سرمایه گذاری بیشتری در زمینه حفاری نفت انجام دهند.
تحلیلگران معتقدند در صورت عدم توافق اوپک، قیمت نفت که اکنون در سطح 47 دلار قرار دارد ممکن است مجددا رقم 30 دلار را که در ماه ژانویه تجربه کرد مجددا تجربه کند، زیرا اوپک و تولید کنندگان غیر عضوی نظیر روسیه رای دفاع از سهم خود از بازار، تولیدشان را افزایش داده اند.


ولید خدوری، تحلیلگر مسائل اوپک در انستیتوی دولت های حاشیه خلیج فارس در واشنگتن گفت، اوپک می خواهد یک محدوده قیمت «طلایی» بین 50 تا 60 دلار ایجاد کند که برای افزایش درآمد تولید کنندگان نفت کافی است، اما زیاد هم بالا نیست تا موجب ایجاد موجی از تولیدات جدید از جانب تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا شود.