یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن، و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد در پایان سال خواهیم بود.

یاسر ملایی با تحلیل آخرین وضعیت عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران می‌گوید: مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن، و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت، شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد در پایان سال خواهیم بود.

وی در جمع‌بندی تحلیلش از وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا پایان امسال بیان کرده است: اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه چشم‌انداز باثبات سیاسی و اقتصادی است. دولت یازدهم هم در تنش‌زدایی خارجی، و هم در بازگرداندن ثبات اقتصادی موفق بوده است. اما، افق روشن برای ثبات کشور در یک بازه 10‌ساله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تحول‌آفرین متقاعد کند. به نظر می‌رسد دو انتخابات پیش‌رو، یکی در آمریکا و دیگر در ایران، به میزان قابل توجهی می‌توانند افق چند سال آینده کشور را از نظر سیاسی ترسیم کنند.

اما از نظر اقتصادی، تضمین ثبات کشور وابسته به حل مشکلاتی است که همزمان گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نیز هستند. مساله نظام بانکی و مساله بدهی‌های دولت، مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری ثبات اقتصادی کشور و مهم‌ترین موانع پیش روی رشد اقتصادی کشورند. دولت با برداشتن گام‌های عملی برای حل این مسائل، می‌تواند عزم خود را برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نیمه دوم دهه ۹۰ به همه نشان دهد.

ملایی در این تحلیل خود قیمت نفت، نااطمینانی‌های خارجی ، شرایط نظام بانکی و تحولات نرخ ارز را بررسی کرده و سپس به این نتیجه رسیده که می‌توان تا پایان امسال شاهد رشد اقتصادی پنج درصدی بود. با این حال وی این سوال را مطرح می‌کند که آیا این رشد در سال‌های بعد قابل تکرار است؟