علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتقادات به طرح‌های انتقال آب گفت: تمام طرح‌های انتقال آب بیش از یک دهه پیش برنامه‌ریزی شده و مربوط به حال حاضر نیست.

وی از دو طرح انتقال از خزر و شیرین سازی آب دریا در جنوب کشور به عنوان طرح‌های مهم یاد کرد و افزود: یکی از طرح‌های مهم انتقال آب کشور از دریاها انتقال از خزر به دشت سمنان و فلات مرکزی است و دیگری طرحی است که آب خلیج فارس و عمان شیرین سازی و نمک زدایی شده و به استان‌های جنوبی مثل یزد، کرمان و هرمزگان منتقل می‌شود.

دائمی خاطرنشان کرد: مطالعات هر دو طرح از گذشته شروع شده و برخی از مجوزها هم در همان زمان گرفته شده است.

وی تاکید کرد: هر دو طرح باید توسط بخش خصوصی انجام شود و تامین اعتبار نیز با مشارکت مصرف کنندگان صورت بگیرد.

وی یادآور شد: نکته قابل توجه اینکه طرح انتقال از دریای خزر هنوز مجوز زیست محیطی را دریافت نکرده است و با دریافت مجوز و تامین اعتبارات توسط مصرف کنندگان، طرح اجرا می‌شود