بنا بر اعلام دولت انگلیس از سال گذشته (2015) که برای کیسه‌های پلاستیکی مورد استفاده در خرید روزمره، بهایی معادل پنج پنس (حدود ۵۰ تومان) تعیین شد، مصرف این کیسه‌ها ۸۵ درصد کاهش یافته است.

پیش از این فروشگاه‌ها به مشتریانشان به رایگان‌ کیسه‌هایی می‌دادند تا خریدشان را در آن بگذارند اما از اکتبر سال گذشته کیسه‌های پلاستیکی در این کشور پولی شده است.

دولت می‌گوید اگر روند کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی به همین ترتیب ادامه پیدا کند احتمالا در اکتبر سال جاری (2016) و یک سال پس از پولی شدن کیسه‌ها، استفاده روزمره از آنها ۹۲ درصد پایین می‌آید.

پیش از انگلیس در ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند هم کیسه‌های پلاستیکی پولی شده بودند و در هر یک از بخش‌های بریتانیا یک سال پس از پولی شدن کیسه‌ها، استفاده از آنها به ترتیب ۷۶ درصد، ۷۱ درصد و ۸۰ درصد پایین آمد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در طرح پولی شدن کیسه‌های پلاستیکی فروشگاه‌هایی که کارکنانشان بیش از ۲۵۰ نفر باشد باید برای کیسه پلاستیک‌های یک بار مصرف حداقل ۵ پنس از مشتریان بگیرند.

به گفته یکی از مقام‌های دولت این کشور، کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی به معنی زندگی سالم‌تر و ایمن‌تر خواهد بود.

پلاستیک در طبیعت بسیار کند تجزیه می‌شود و آلودگی پلاستیک سالانه جان بسیاری از جانوران را به خطر می‌اندازد. به ویژه پلاستیک‌ها آلودگی ماندگاری در دریاها و اقیانوس‌ها ایجاد می‌کنند و روی زندگی آبزیان اثر منفی دارند.

پژوهش‌های علمی نشان داده که ذرات ریز پلاستیک با ورود به بدن فیتوپلانکتون‌ها وارد چرخه غذایی شده‌اند.