کارشناسان سیاسی و رسانه ای هند معتقدند کاهش قیمت نفت ،حمله نظامی عربستان به یمن ،ادامه سیاست های مداخله جویانه در سوریه و عراق و کمک مالی گسترده به تروریست ها باعث ورشکستگی و بحران اقتصادی در عربستان شده است.

به گفته مقامات وزارت امور خارجه هند،بحران اقتصادی در عربستان باعث اخراج گسترده کارگران هندی از کارخانه ها و گرسنگی آنها دراین کشور شده است.

روزنامه انگلیسی زبان ایشن ایج هند روز یکشنبه در گزارشی نوشت بحران اقتصادی در عربستان باعث شده که بیش از 10 هزار کارگر هندی شغل خود را از دست بدهند.

در ادامه این مطلب اضافه شده است این افراد هم اکنون با خطر گرسنگی در عربستان مواجه هستد.

'سوشما سواراج ' وزیر خارجه هند در توئیتر شخصی خود با اشاره به گرسنگی بیش از 10 هزار نفر هندی در عربستان ، از مردم خواست به هموطنان خود در این کشور کمک کنند.

درادامه این توئیت اضافه شده است بیش از 800 کارگر هندی در عربستان نیز حقوقشان از سوی کارفرمایان عربستانی پرداخت نشده است.

وی از سفارت هند در ریاض خواست که غذای مورد نیاز اتباع این کشور را تا رفع مشکل تامین کنند.

وزیر خارجه هند در ادامه نوشت تعداد زیادی از شهروندان هندی در عربستان و کویت به دلیل رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت شغل خود را از دست داده اند.

وی افزود:وضعیت اتباع هندی در کویت قابل کنترل ولی در عربستان در شرایط بسیار وخیم قرار دارد.

'وی.کی.سینگ' وزیر مشترک در امور خارجی هند قرار است با سفر به عربستان در خصوص وضعیت کارگران این کشور با مقامات ریاض گفت وگو کند.

کنسولگری هند در جده قرار است در روزهای آینده شهروندان بیکار هندی را از عربستان خارج کند.

حدود سه میلیون هندی در عربستان مشغول به کار هستند.