به گزارش خبر ملت به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بانک شهر با شرکت در کنفرانسی بین المللی اقتصاد شهری و عالیه شهرداری ها که با حضور مدیر راهبردی سازمان شکوفایی شهری در سازمان ملل متحد، نماینده ویژه سازمان ملل و نماینده بانکها از کشورهای مختلف در مقر سازمان ملل با موضوع تشکیل صندوق منطقه ای پول برگزار شد موفق به کسب جایگاه ریاست این صندوق در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد. همین گزارش می‌افزاید؛ این صندوق در زمینه فعالیت مدیریت شهری، ایجاد فرصت های فعالیتهای مالی بانکها، حمایت سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی در بحث اعتباریابی، انجام فعالیت های مالی و سرمایه گذاری در زمینه اجرای پروژه های شکوفایی شهری، نقش آفرینی و ارتقاء و توسعه ظرفیت جهانی در نوآوری شهرها، تأمین مالی تجمیع شده و اقدامات مبتکرانه در تأمین مالی بخش های خصوصی و غیردولتی، مدیریت پژوهش در حوزه اقتصاد محیط زیست و فعالیت در بازار و تجارت جهانی فعالیت خواهد کرد.

گفتنی است، با توجه به تحریم هایی که هم اکنون کشور با آن دست و پنجه نرم می کند این فرصت طلایی در پس تحریم ها می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. چرا که 25 کشور دخیل در این تفاهم نامه تأثیرات و امکانات اقتصادی جهانی را در حوزه عملکرد خود به طرق مختلف متوجه کشورمان خواهند کرد و در این همکاری با نهادهای بین المللی پس از تشکیل صندوق بانک شهر دستاوردهای خوبی مهیا خواهد شد.

هیأت اعزامی بانک شهر با مجوز از میادی ذیربط در این کنفرانس برای دومین بار شرکت نموده و به عنوان یک نهاد تخصصی در اقتصاد شهری و تنها بانک شهرداری محور و راهبر اصلی صندوق در منطقه آسیایی محسوب می‌گردد و این فرصتی است که علاوه بر جذب مالی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عنوان بانک عامل در انجام فعالیت های سرمایه گذاری در پروژه های کلانشهرهای کشور فرصتی و بستری مناسب را برای فعالیت یک بانک ایرانی در عرصه جهانی فراهم نماید.