رحیم زارع نماینده مردم آباده  درباره طرح گزینه‌های ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، توضیحاتی ارائه داد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از نمایندگان خواهان ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر نمایندگانی از جمله دکتر بهمنی، محمدرضا پورابراهیمی، حسن نژاد، شکری، دلخوش، حضرتی و بنده برای ریاست این کمیسیون اعلام آمادگی کرده‌ایم.

زارع افزود: در حال حاضر نمی‌توان گفت که شانس کدام نامزد برای ریاست این کمیسیون بالاست و باید در روزهای بعدی به جمع بندی در این زمینه برسیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره ترکیب کمیسیون متبوع خود گفت: در این کمیسیون نمایندگان نیز با تخصص‌هایی نظیر امورمالی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریتی مشاهده می‌شود که می‌توان گفت این کمیسیون ترکیب افرادی با علوم مختلف را در خود دارد.

زارع در پایان درباره اهمیت انتخاب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: ریاست کمیسیون اقتصادی بسیار پراهمیت است و معتقدم اگر بخواهیم از دو کمیسیون مهم مجلس نام ببریم باید به کمیسیون اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی اشاره کنیم. بنابراین این کمیسیون بار سنگینی را به دوش دارد که ریاست آن قطعا خطیر است.