رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام گفت: اقتصاد مقاومتی باید برای اینکه از شعار خارج شده و در عرصه عمل پیگیری شود باید دانش‌بنیان شود.

منطقه ایلام، «سیداسکندر صیدایی» در اولین گردهمایی مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه در منطقه 4 کشور در ایلام، اظهار کرد: برای داشتن مدیریت پایدار، تفکر برنامه‌ای باید حاکم باشد در تفکر برنامه‌ای همه ابعاد برنامه در یک ربط سیستمی با هم دیده می‌شوند و اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و ارزش‌ها در یک ربط منطقی، امور را تبیین می‌کنند و در نتیجه این تفکر راهگشا خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام اضافه کرد: جایگاه برنامه‌ریزی یک جایگاه پر اهمیت در دنیای امروز است که در این شرایط پیچیده باید صدها عامل را در کنار هم ببینیم تا به نتیجه برسیم و البته نباید فراموش کرد که در این خصوص برنامه‌ای کامل است که اهداف و آرمان‌های کامل و جامع را در نظر داشته باشد.

صیدایی با اشاره به اینکه ما متولی جایگاهی هستیم که باید انسان را از وضع موجود به وضعیت مطلوب برساند، خاطرنشان کرد: در این برنامه تعدادی از ما باید در مباحث عملیاتی و اقتصادی باشیم و عده‌ای دیگر نیز باید در راستای نظام ارزشی و دینی کار کنند.

وی ادامه داد: رسالت سند چشم‌انداز ما در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده و مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده بسیار سنگین است که در همین رابطه 10 محور را به طور مشخص تبیین کرده‌اند که عرصه‌های مهمی از جمله دانش بنیان‌ها را در بر می‌گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید برای اینکه از شعار خارج شده و در عرصه عمل پیگیری شود باید دانش بنیان شود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا بوده و با بیرون نیز تعامل داشته باشد.

صیدایی یادآور شد: شعار سال، کار ما را سنگین کرده که تحقق این شعار نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی دقیق است که در این بین رسالت سازمانی مانند جهاد کشاورزی بسیار سنگین است چرا که با معاد و معاش مردم سر و کار دارد.

وی با بیان اینکه تاکید رهبری به دستگاه‌های اجرایی بر داشتن روحیه جهادی است، اضافه کرد: راهبردهای معنوی کارساز هستند که تحقق شعار سال در گرو اجرای راهبردهای مقام معظم رهبری است.