در پایان معاملات امروز بازار سرمایه دادوستد تعداد 1150میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 295میلیارد تومان در 85هزار نوبت به ثبت رسید.

همچنین شاخص بورس روز کاهشی دیگری را سپری کرد و با افت 51 واحدی در ارتفاع 77 هزار و 45 واحد متوقف شد. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز امروز منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 142واحد، کل (هموزن) 51 واحد، قیمت (هموزن) 43واحد، آزادشناور 608 واحد، شاخص بازار اول 362 واحد و شاخص بازار دوم 247 واحد افت کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با جابه جایی 391میلیون ورقه به ارزش 445میلیارد تومان در 60هزار نوبت، آیفکس یک واحد افت کرد و به درجا زدن خود در ارتفاع 795واحد ادامه داد.