عباس شاکری با اعلام اینکه کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه ها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، نه منطقی است و نه ممکن، گفت: تا کنون با افزایش قیمت سوخت، موفق نشده ایم مصرف بی مهابای سوخت در کشور را مهار کنیم و گمان نمی رود طرح جدید مجلس مبنی بر افزایش قیمت سوخت برای پر مصرف ها نیز بتواند موفق عمل کند.

وی افزود: حتی ممکن است دو نرخی کردن قیمت سوخت باعث ایجاد بازارهای سوداگرانه در این حوزه و موجب ایجاد اختلال و اغتشاش در موضوعات حامل های انرژی شود.

شاکری با اشاره به این که با گران شدن قیمت سوخت، این فرصت فراهم می شود که هر کس به بهانه افزایش قیمت سوخت، قیمت کالاها یا خدمات خود را افزایش دهد و این امر موجب رشد گرانی در سطح جامعه می شود، اظهار کرد: باید زمینه فساد در اقتصاد از بین برود و بخش نامولد در اقتصاد مهار شده و علاوه بر این، میزان و شیوه مصرف باز تعریف شود.

وی با بیان این که در موضوع مصرف سوخت، نیازمند اصلاح الگوی مصرف هستیم، تصریح کرد: تا الگوی مصرف، چه در عرضه و چه در تقاضا، تغییر بنیادین نکند، به نظر نمی رسد اقداماتی همچون دو نرخی کردن سوخت بتواند مشکلی را حل کند.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل اجرای سیاست غلط هدفمندی یارانه ها، تصمیماتی همچون افزایش قیمت حامل های انرژی هم نمی تواند منابع مالی زیادی را نصیب دولت کند.