به نقل از «بلومبرگ»، تولید نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در ماه گذشته میلادی یعنی مارس با افزایش روبرو شد.

در همین حال تولید نفت اوپک در ماه مارس با 64 هزار بشکه افزایش در روز به رقم ۳۳.۰۹ میلیون بشکه رسید؛ این در حالی است که در نشست 4 دسامبر سال گذشته میلادی در «وین» قرار شد که سقف تولید این سازمان 30 میلیون بشکه در روز باشد.

همچنین تولید نفت ایران در ماه مارس با 100 هزار بشکه افزایش در روز به رقم ۳.۲ میلیون بشکه رسید که از ماه «می» سال 2012 میلادی بعنوان بیشترین رقم محسوب می شود، ضمن اینکه تولید نفت عراق با 150 هزار بشکه افزایش در روز به رقم ۴.۳۵ میلیون بشکه رسید.

البته تولید نفت عربستان صعودی با 10 هزار بشکه کاهش در روز به رقم ۱۰.۱۹ میلیون بشکه رسید.