در طی سالهای گذشته همواره اختلاف قیمت بنزین در ایران با قیمت بنزین در کشورهای منطقه و جهان، دلیلی برای افزایش قیمت بنزین بود تا از رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده نفتی و همچنین جذاب بودن قاچاق بنزین ایران برای سوء استفاده گران اقتصادی، جلوگیری شود.

با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت فرآورده های نفتی نظیر بنزین نیز کاهش یافت و اکنون که قیمت نفت در بازار جهانی در مرز 40 دلار است، به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نرخ جهانی بنزین حدود 1200 تومان در هر لیتر قیمت گذاری شده است.

در حال حاضر بنزین در سراسر ایران با نرخ ثابت 1000 تومان در هر لیتر به فروش می رود و تنها اختلافی 200 تومانی با قیمت جهانی این فرآورده نفتی دارد. با این وجود، به نظر می رسد از دوران اختلاف های فاحش قیمت بنزین ایران نسبت به دیگر نقاط جهان گذر کرده ایم و از این پس قیمت بنزین در ایران حول و حوش قیمت جهانی آن خواهد بود.

با گذر از این دوران، قاعدتا باید افزایش سالانه قیمت بنزین نیز متأثر از رشد جهانی آن باشد و دیگر رویکرد افزایش سالانه قیمت این فرآورده نفتی از سوی مسئولان مورد توجه نباشد؛ اما به نظر می رسد دولت هنوز به افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری های بودجه ای خود چشم امید بسته است. از اینرو به تغییر شاخص افزایش قمیت بنزین از "قیمت های جهانی" به "تورم داخلی" فکر می کند.

دولت در جدیدترین تصمیم خود، طرح افزایش سالانه قیمت بنزین بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به جریان انداخته خبرها حاکی از این است که این طرح برای بررسی بیشتر قرار است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شود.