پس از لغو تحریم ها علیه ایران در ماه ژانویه، تجار نفتی جهانی وارد قراردادهای تهاتری کم سابقه ای با شرکت ملی نفت ایران شده اند که بر این اساس، ایران در برابر فروش نفت کوره با کیفیت، بنزین دریافت خواهد کرد.

به گفته 4 منبع تجاری، برای مثال، شرکت های بازرگانی ویتول و گلنکور سوئیس اجازه یافته اند در فاصله ماه های مارس تا می، ماهانه مجموعا حداقل 200 هزار تن نفت کوره از ایران خریداری کنند.

یک مقام ارشد بخش بازرگانی ایران که نخواست نامش فاش شود گفت: «مدت کوتاهی پس از لغو تحریم ها، شرکت های بزرگ تجاری اقدام به انتقال بنزین به ایران کرده اند. به جای تسویه نقدی، ایران پول این محموله ها را با نفت کوره می پردازد.»

توافقات تهاتری که به گفته منابع صنعتی ایران شامل برخی توافقات با شرکت های روس نیز می شود، به مصرف نفت کوره کوتاه مدت در دسترس برای صادرات کمک کرده است.

این مقام ایرانی افزود: «هیچ نفت کوره اضافی در دسترسی در کوتاه مدت وجود ندارد، زیرا همه آنها فروخته شده اند.»

یک مقام دیگر صنعتی ایران برآورد کرد که ایران در طول فصل بهار که از اواخر ماه مارس آغاز می شود، معمولا ماهانه 700 تا 800 هزار تن نفت کوره صادر کند، زیرا در ماه های گرم تر مصرف نفت کوره برای تولید برق کاهش می یابد.

به گفته دو تاجر سنگاپوری، هرچند مواردی از ارسال مستقیم نفت کوره ایران به سنگاپور وجود داشته، اما اکثر محموله ها احتمالا ابتدا به هاب ذخیره سوخت در فجیره امارات منتقل و از آنجا به مناطق دیگر ارسال می شوند.

این تجار افزودند، نفت کوره ارسالی در فجیره، به بازار بونکری داخلی تزریق می شود یا با تبدیل به دیگر انواع سوخت در بازارهای آفریقا یا آسیا توزیع می گردد.

دو تاجر در چین نیز گفتند، شنیده شده که گلنکور نفت کوره ایران از نوع 280 سنتیستوک را برای تحویل در ماه آوریل به چین پیشنهاد کرده است.