یکی از موضوعاتی که در وضعیت کنونی بازار مسکن می‌تواند به خریداران مردد برای تصمیم‌گیری قطعی خرید کمک کند اطمینان از این موضوع است که هزینه‌ای که برای خرید ملک مورد نظرشان می‌پردازند، هزینه‌ای عادلانه و حتی کمتر از نرخ میانگین منطقه است. در این مدت یکی از سامانه‌هایی که می‌توانست نرخ قطعی آپارتمان‌های فروخته شده را در اختیار خریداران مسکن بگذارد، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است.

در این سامانه نرخ قطعی املاک فروش رفته به‌طور روزانه بارگذاری می‌شود. دریک سال اخیر ستون نبض بازار با استفاده از اطلاعات این سامانه، نرخ قطعی املاک را در اختیار مخاطبان این ستون (که حجم بالایی از مخاطب را نیز دارد) قرار می‌داد تا خریداران با آگاهی بیشتری درخصوص خرید ملک تصمیم‌گیری کنند. در این شرایط هر نوع اختلال و توقف در به‌روزرسانی این سامانه در بازاری که از رکود خارج شده و در مرحله پیش رونق است، سم تلقی می‌شود.

سامانه اطلاعات بازار می‌تواند قدرت تشخیص قیمت واقعی را در فضای مبهم قیمت بازار مسکن به خریداران بدهد و از گرانفروشی و تحریک قیمت‌ها در بازار پیشگیری کند. سامانه اطلاعات بازار از ابتدای اسفند ماه هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت املاک فروخته شده یا اجاره داده شده بارگذاری نکرده است و تنها لیست معاملات مسکن در 11 ماه گذشته را در اختیار بازدیدکنندگان می‌گذارد.

 

پیشگیری از تحریک قیمت در بازار مسکن