کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باور هستند که با اجرای دور جدید مذاکرات نفتی میان تولیدکنندگان بزرگ، نتایج مثبتی در بازار جهانی نفت رقم خواهد خورد و نکته قابل توجه این است که تحلیلگران معتقدند حتی عدم رسیدن به توافق میان تولید کنندگان هم می تواند موجب بهبود قیمت جهانی نفت شود.

در همین حال، مذاکرات روسیه و عربستان و همچنین ورود غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای سیاست‌های بهبود بهای طلای سیاه موجب افزایش قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر شده و قیمت آن را به 35 دلار در هر بشکه افزایش داده است.

همچنین تحلیلگران می‌گویند با اجرای طرح فریز نفتی که همان نگه داشتن سطح تولید براساس ماه گذشته میلادی است، و تداوم آن می تواند موجب بازگشت تعادل به ذخایر نفت اوپک در نیمه دوم سال جاری میلادی شود، ضمن اینکهاین طرح کاهش فزونی نفت را در بازار عرضه به دنبال خواهد داشت.

با اجرای سیاست‌های بهبود قیمت جهانی نفت، بهای طلای سیاه تا پایان سال جاری میلادی به بشکه ای 50 دلار افزایش پیدا می‌کند.