در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز 852 میلیارد ریال جایزه نقدی به سپرده گذاران حساب های قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، 1556 کیلومتر اسکناس 50 هزار ریالی برای یکهزار نفر به تساوی، یکهزار کمک هزینه 30 میلیون ریالی خرید صنایع دستی در قالب شهروند/هدیه کارت و 500 هزار جایزه نقدی 700 هزار ریالی، جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.
این گزارش حاکی است، سی و پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت از ابتدای سال 94 آغاز و امتیاز دارندگان حساب ها از آن تاریخ محاسبه می شود.
در قرعه کشی امسال هر 500 هزار ریال برای حساب های ریالی و برای حساب های ارزی هر 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر روز، یک امتیاز دارد و شرط شرکت در قرعه کشی هم حفظ حداقل موجودی در روز قرعه کشی است.
بر این اساس، حساب های قرض الحسنه برای شرکت در قرعه کشی باید حداقل سه ماه متوالی ماندگاری در طول دوره داشته و زمان قرعه کشی نیز مفتوح باشند.
داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و اطلاعات معتبر از اتباع خارجی برای شرکت در قرعه کشی الزامی است.