حمیدرضا قدری کارشناس مسکن در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده گفت: تورم امسال با وجود راکد بودن بازار مسکن چیزی در حدود 10 تا 15 درصد بوده است.

وی افزود: این تورم قیمت مسکن را سال آینده نیز شاهد خواهیم بود، اما به دلیل رفع تحریم‌ها این احتمال وجود دارد که رونق ساخت و سازها به این بازار مسکن برگردد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه خیلی از اقتصاددانان بر این باورند که معضل مسکن به رویکردهای اتخاذ شده در این بخش مربوط می‌شود، گفت: سیاست‌های مناسب در بخش مسکن از جمله اعطای وام به انبوه‌سازان به جای متقاضیان خرید مسکن به طور حتم در رونق بازار مسکن و روی ریل افتادن چرخه ساخت و ساز حتما تاثیرگذار است.

وی در پایان گفت: امیدواریم دولت برای رونق بازار مسکن از بخش خصوصی که متولیان اصلی این بخش محسوب می شوند، حمایت کند.