طبق اعلام اتاق اصناف تهران، میوه‌فروشان در صدر تخلفات واحدهای صنفی در ماه گذشته قرار داشتند که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دلیل آن را اینگونه اعلام کرد که "میوه‌فروشان هزینه مغازه‌های خود را با گران‌فروشی و با سود بیش از 35 درصدی نسبت به فاکتور خرید تامین می‌کنند، چون حدود 28 درصد از سود خود را صرف هزینه ضایعات میوه و دیگر هزینه‌های اضافی می‌کنند".

حسین مهاجران گفت: تا به امروز جلسات متعددی در رابطه با هزینه‌های اضافی که واحدهای صنفی ما مجبور به پرداخت آن هستند گذاشتیم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی افزود: واحدهای صنفی ما باید با حداکثر سود 35 درصد نسبت به قیمت خرید اقدام به فروش کنند و این در حالی است که 28 درصد از این رقم صرف هزینه های اضافی می‌شود که واحدهای صنفی مجبور به پرداخت آن هستند، چون همچنان وزن کارتن و جعبه میوه، ناخالصی میوه و هزینه های اضافی که بابت پول کارگر از واحدهای صنفی دریافت می شود درقیمت میوه تاثیرگذار است.

دلیل گرانی پیاز در روزهای اخیر

مهاجران همچنین درباره گرانی پیاز در روزهای اخیر نیز توضیح داد: معمولا کشاورزان هر سالی که محصول زیادی به عمل می‌آورند و در بازار با فراوانی و به دنبال آن با کاهش قیمت روبرو می‌شوند، در سال آینده آن محصول را کمتر کشت می‌کنند و در مورد پیاز نیز همین اتفاق افتاد.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ادامه داد: در سال گذشته با فروانی پیاز روبرو بودیم و برخی کشاورزان در سال جاری از کاشت این محصول خودداری کردند که همین موضوع منجر به کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت شد.

کاهش قیمت پیاز تا20 روز آینده

وی در عین حال بیان کرد: البته تا 20 روز آینده با توجه به اینکه پیاز در همه مناطق چابهار به دست می‌آید قیمت آن کاهش می‌یابد.

مهاجران درباره قیمت میوه‌ها در میادین میوه و تره بار نیز گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب کوهستان5500 تومان، پرتقال رسمی2000 تا 2500 تومان، نارنگی بندرعباس6000 تا 8000 تومان، نارنگی شمال2000 تا 4000 تومان، سیب سفید و قرمز 2500 تا 4000 تومان و انار 2000 تا 5000 تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد.

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، هر کیلوگرم موز 3200 تا 3500 تومان، انگور1500 تا 3500 تومان، سیب زمینی 650 تا هزار تومان و پیاز 1800 تا 2500 تومان فروخته می شود.