ملت ایران : دکتر مهدی جمالی در مراسم امضای سند جامع اخلاقی گروه خودروسازی سایپا در سخنانی اظهار کرد: سایپا از جمله سازمان های پیشرو در امر مشتری مداری است و با توجه به دستورالعمل های اخلاقی، با مشتریان و ذی نفعان خود رفتار خواهد کرد.

وی با یادآوری عذرخواهی خود از مشتریان افزود: این اقدام تنها یک شعار یا تبلیغ نبود بلکه با این هدف صورت گرفت که سایپا نشان دهد تا چه حد سازمانی مسئولیت پذیر است و در تمامی مقاطع، مشتریان را ولی نعمتان خود می داند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: سایپا از این پس فارغ از هرگونه شعار، تنها به دنبال جلب رضایت مخاطبین و مشتریان است و با رعایت اصول اخلاقی و ارزش های رفتاری، فعالیت های خود را تنظیم می کند.

وی همچنین تاکید کرد: فرهنگ عذرخواهی از مشتریان، اصل اخلاقی قطعی گروه سایپا و نشان دهنده این است که گروه سایپا، یک مجموعه متعهد در جامعه محسوب می شود.

دکتر جمالی از ضرورت اصلاح رفتارها و رویه های سابق و جایگزینی فرهنگ مسئولیت پذیری خبر داد و گفت: سایپا باید خود را در مقابل افکار عمومی و مشتریان پاسخ گو دانسته و نسبت به رفع مشکلات آن ها اهتمام جدی داشته باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه گفت: از این پس در تمامی لایه ها و اجزای سازمانی، پاسخ گویی به مشتریان در دستور کار قرار دارد و همه بخش های مختلف سازمان موظف به جاری سازی این رویه هستند.

سایپا مشتری مداری را برنامه قطعی خود می داندسایپا مشتری مداری را برنامه قطعی خود می داند