به دنبال اعطای وام 25میلیون تومانی، خودروسازان در انتظارند نزدیک شدن به ایام تعطیلات سال نو تحرکی دوباره به بازار خودرو کشور ببخشد.


 در لیست زیر آخرین قیمت خودرهای داخلی با ارزش کمتر از 40میلیون تومان آمده است:
 
با 40میلیون تومان چه خودرویی بخریم؟