کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

بر این اساس کمیسیون امنیت ملی در جلسات خود اقدام عربستان در به شهادت رساندن آیت ا... نمر باقر النمر و تحولات اخیر در روابط با این کشور را بررسی کرده و از سایت فردو بازدید می کند.

کمیسیون انرژی نیز گزارش مسئولان وزارت نفت درخصوص میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده تاکنون و پیشرفت پروژه‌ها به‌خصوص در میادین مشترک نفتی و گازی و روشهای جذب سرمایه در آینده استماع می کند.

کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها را با حضور مسئولان ذی ربط بررسی خواهد کرد.

کمیسیون برنامه و بودجه نیز در هفته جاری بدرخواست عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به عملکرد صندوق توسعه ملی براساس ماده(۲۳۶) آئین نامه داخلی را بررسی می کند.

علاوه بر این بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به موضوع عدم تخصیص اعتبارات جدول شماره (۱۷) قانون بودجه سالجاری براساس ماده(۲۳۶) آیین‌نامه داخلی در دستور کار کمیسیون برنامه وبودجه قرار دارد.

کمیسیون شوراها و سیاست داخلی نیز گزارش مسئولان وزارت کشور در خصوص روند انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون عمران نیز با دعوت از چیت‌چیان وزیر نیرو گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی در حوزه سدسازی، تأمین و توزیع آب و نیرو را بررسی می کند.

علاوه بر این وزرای نفت، کشاورزی، تعاون، ارتباطات و نیرو برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان،در کمیسیون های مختلف مجلس حضور خواهند یافت.

متن کامل دستور کار مجلس به شرح زیر است:

لف- کمیسیون‌های خاص
۱- کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
یکشنبه 14 تا 16 نشست هیأت رئیسه کمیسیون برای بررسی موضوعات مطروحه
دوشنبه 14 تا 16 جلسه اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

یکشنبه
16 تا 17 جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله
کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی

یکشنبه
16 تا 17 جلسه کارگروه اقتصادی، فنی‌ و عمرانی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات‌واصله
کارگروه ارتقای سلامت اداری

یکشنبه
16 تا 17 جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری کمیسیون برای بررسی پرونده‌های‌مطروحه

کارگروه قضائی
دوشنبه 13 تا 14 جلسه کارگروه قضائی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه سیاسی و نظامی
سه‌شنبه ۳۰/۱۳ تا ۳۰/۱۴ جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

۲- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی
برنامه هفتگی ارائه نشده است.

۳- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
دوشنبه 7 ۱- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات (فرعی- چاپ ۱۶۶۲)
۲- ادامه بررسی گزارش نظارتی در مورد نحوه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۴-کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
دوشنبه - متعاقباً اعلام می‌شود.
۵-کمیسیون مشترک ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها
یکشنبه 16 تا 18 ادامه رسیدگی به جزئیات طرح یک‌فوریتی ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها
۶-کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
یکشنبه ۳۰/۶ تا 8 ادامه رسیدگی به مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
13 تا 17
دوشنبه ۳۰/۶ تا 8 ادامه رسیدگی به مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
13 تا 17
سه‌شنبه ۳۰/۶ تا 8 ادامه رسیدگی به مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
13 تا 17
چهارشنبه 8 تا 12 ادامه رسیدگی به مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۷-کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
دوشنبه 16 بررسی مواد لایحه در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

ب- کمیسیون‌های تخصصی
۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
شنبه 8 تا 15 ادامه بررسی کارگروه اعمال ماده (۲۳۶) صندوق ذخیره فرهنگیان
یکشنبه 14 تا ۳۰/۱۴ ۱- تبادل اخبار
۳۰/۱۴ تا ۱۵/۱۵ ۲- بررسی طرح یک‌فوریتی استفساریه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین اعاده شده از شورای نگهبان با حضور نماینده آن شورا
۱۵/۱۵ تا ۳۰/۱۶ ۳- بررسی موضوع آسیبهای اجتماعی در دانشگاهها با حضور معاونین دانشجویی وزارتین علوم، تحقیقات‌وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر
دوشنبه 14 تا ۳۰/۱۴ ۱- تبادل اخبار
۳۰/۱۴ تا ۳۰/۱۵ ۲- بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان آموزش و پرورش با حضور معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان بازنشستگی کل کشور و مسؤولین مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۳۰/۱۵ تا ۳۰/۱۶ ۳- بررسی مشکلات بازنشستگان قبل از 84 (هیأت علمی دانشگاهها) با حضور معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان بازنشستگی کل کشور و مسؤولین مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
17 تا 22 ۴- بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت
سه‌شنبه 7 تا 8 ۱- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
12 تا 16 ۲- نشست کارگروه آموزشهای مهارتی
چهارشنبه 8 تا 17 متعاقباً اعلام می‌گردد.

۲- کمیسیون اجتماعی
یکشنبه 14 تا ۳۰/۱۴ ۱- ادامه بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (اعاده شده از شورای‌نگهبان)
یکشنبه ۳۰/۱۴ تا 15 ۲- طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ( ارجاع مواد (۳) و (۶) از جلسه علنی مورخ ۱۷/۹/۹۴)
15 تا ۳۰/۱۵ ۳- طرح یکسان‌سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارورز (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
۳۰/۱۵ تا 16 ۴- طرح تعیین تکلیف بیمه اعضاء مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی
۵- انتخاب سه نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395
۶- انتخاب سه نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه
دوشنبه 12 تا 16 نشست مشترک اعضاء کمیسیون با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان‌های تابعه پیرامون بودجه 1395

۳- کمیسیون اقتصادی
یکشنبه 14 ۱- بررسی تبصره های (۴) و (۵) ماده (۵۹) لایحه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۲- انتخاب سه نفر جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
۳- انتخاب سه نفر جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
15 ۴- بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سیستان و بانه- مریوان
16 ۵- جلسه اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت
دوشنبه 14 ۱- دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان
۴۵/۱۴ ۲- دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سؤال حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان
دوشنبه 15 ۳- ادامه بررسی طرح یک فوریتی عملیات بانکی بدون ربا
سه‌شنبه ۳۰/۷ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی طرح‌ها و لوایح و اخبار اقتصادی روز

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه 14 ۱- انتخاب سه نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
۲- انتخاب سه نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
۳۰/۱۴ ۳- بررسی آخرین اخبار و تحولات یمن با حضور مسؤولین ذی‌ربط
دوشنبه 14 ۱- بررسی سؤال فتح‌اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب از وزیر جهاد کشاورزی
۳۰/۱۴ ۲- بررسی اقدام عربستان در به شهادت رساندن آیت ا... نمر باقر النمر و تحولات اخیر در روابط با این کشور
سه‌شنبه
2
۳۰/۶ ۱- نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروههای کمیسیون
9 ۲- بازدید از سایت هسته‌ای فردو

۵- کمیسیون انرژی
یکشنبه 14 تا ۱۵/۱۴ ۱- بررسی آخرین اخبار
۱۵/۱۴ تا ۳۰/۱۶ ۲- بررسی طرح طبقه‌بندی جایگاه‌داران پمپ بنزین با حضور مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مسؤولین و کارشناسان دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
دوشنبه 7 تا 8 ۱- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
14 تا ۳۰/۱۴ ۲- انتخاب و معرفی سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اجرای ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
دوشنبه
4
14 تا ۳۰/۱۴ ۳- انتخاب و معرفی سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در اجرای ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی
۳۰/۱۴ تا 16 ۴- استماع گزارش مسؤولین وزارت نفت درخصوص میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده تاکنون و پیشرفت پروژه‌ها به‌خصوص در میادین مشترک نفتی و گازی و روشهای جذب سرمایه در آینده
16 تا ۳۰/۱۶ ۵- ادامه بررسی لایحه یک شوری تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۶- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه
14 تا ۴۵/۱۴ رسیدگی به طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی
۴۵/۱۴ تا 15 ۲- رسیدگی به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
15 تا 16 ۳- دعوت از مسؤولین ذی‌ربط جهت ارائه گزارش عملکرد تبصره(۲۰) قانون بودجه سال 94 در موضوع هدفمندی یارانه‌ها
دوشنبه 14 تا ۴۵/۱۴ ۱- رسیدگی به طرح اصلاح بند(۵) ماده(۷۸) مکرر(۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۴۵/۱۴ تا ۱۵/۱۵ ۲- بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به موضوع عدم تخصیص اعتبارات جدول شماره (۱۷) قانون بودجه سالجاری براساس ماده(۲۳۶) آیین‌نامه داخلی
۱۵/۱۵ تا 16 ۳- بررسی درخواست عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به عملکرد صندوق توسعه ملی براساس ماده(۲۳۶) آئین نامه داخلی

کارگروه اجتماعی
دوشنبه
4
۳۰/۶ رسیدگی به طرح تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

کارگروه اقتصادی
دوشنبه ۳۰/۶ رسیدگی به طرح تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

۷- کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه 13 تا 16 نشست مشترک اعضای کمیسیون با مسؤولین سازمان انتقال خون کشور
در محل سازمان
  14 ۱- استماع گزارش مسؤولین معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در خصوص تولید غذای سالم
۵۰/۱۴ ۲- انتخاب اعضای کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه
15
دوشنبه
۲۱/۱۰/۱۳۹۴
۳- استماع گزارش ریاست سازمان بهزیستی کشور در خصوص عملکرد و میزان تخصیص و پرداخت اعتبارات در سال 94 و وضعیت بودجه سازمان در سال 1395

۸- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
یکشنبه
2
14 ۱- انتخاب سه عضو کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 1395کل کشور و انتخاب سه عضو کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه کشور
۳۰/۱۴ ۲- ارائه گزارش از روند انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی
15 ۳- طرح اصلاح بند (۹) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها
دوشنبه 14 ۱- طرح الحاق چهار تبصره به بند (۹) ماده (۷۸)‌مکرر (۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱/۳/۱۳۷۵
15 ۲- بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سه‌شنبه 10 کارگروه بررسی ابعاد نظام انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا
چهارشنبه 10 کارگروه بررسی لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی

۹- کمیسیون صنایع و معادن
یکشنبه 14 تا 17 ۱- اخبار
۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳- طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
دوشنبه 14 تا 17 ۱- اخبار
۲- دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سؤالات:
الف- سید احسن علوی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران و سه نفر از نمایندگان
ب- محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان
پ- امیرخجسته نماینده همدان و فامنین
ت- مراد هاشم زهی نماینده نهبندان و سربیشه
ث- حسین آذین نماینده رفسنجان و چهار نفر از نمایندگان

۱۰- کمیسیون عمران
یکشنبه 13 بازدید اعضای کمیسیون عمران از مجموعه ورزشی انقلاب و نشست مشترک با مسؤولین وزارت ورزش و جوانان و شرکت ساخت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی جهت بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی ورزشی و استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی
دوشنبه 14 ۱- اخبار
۱۵/۱۴ ۲- دعوت از رئیسی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور جهت استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی
15 ۳- دعوت از چیت‌چیان وزیر نیرو جهت استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی در حوزه سدسازی، تأمین و توزیع آب و نیرو
سه‌شنبه 7 تا 8 جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

۱۱- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه 14 ۱- اخبار فرهنگی
۳۰/۱۴ ۲- استماع گزارش رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه مذاهب اسلامی
۱۵/۱۵ تا ۳۰/۱۶ ۳- استماع گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
دوشنبه 14 ۱- دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سؤال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد وکلات
15 ۲- استماع گزارش رئیس دبیرخانه شورای تخصصی مدارس علوم دینی
۳۰/۱۵ تا ۳۰/۱۶ ۳- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات
سه‌شنبه 13 متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی
یکشنبه 14 بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
دوشنبه 14 ۱- ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
۲- بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
سه‌شنبه - متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یکشنبه
2
14 تا ۱۵/۱۴ ۱- مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی
۱۵/۱۴ تا 16 ۲- ادامه بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن، که براساس اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی و در اجرای ماده(۱۶۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌کمیسیون محول گردیده است
دوشنبه 12 نشست کمیسیون با رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی آن مؤسسه