سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول که از ماه‌ها قبل سیر صعودی قیمت را دنبال می‌کنند، همچنان گران‌تر از قبل در بازار به فروش می‌رسند.

بنابر اعلام فعالان بازار سیم‌کارت کشور در حال حاضر برای خرید کد‌های یک در بازار لازم است مردم حداقل دو میلیون و 700 تا دو میلیون و 800 هزار تومان هزینه کنند البته اگر فردی قصد فروش سیم‌کارت همراه اول خود را داشته باشد، برای کد یک در بازار قیمتی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان پیشنهاد می‌شود که قطعا این رقم براساس میزان رند بودن شماره قابل افزایش است.

سیم‌کارت‌های کد دو همراه اول اکنون در بازار بالغ بر یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسند و خرید آنها هم با رقمی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار تومان صورت می‌گیرد.

همچنین کدهای سه با رقمی بیش از یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار تومان فروخته می‌شوند که برای خرید آنها هم رقمی حدود 100 تا 200 هزار تومان پایین‌تر پیشنهاد می‌شود.

کدهای چهار همراه اول در حال حاضر در بازار قیمتی بالغ بر 700 هزار تومان دارند و خرید آنها هم با رقمی بیش از 600 هزار تومان صورت می‌گیرد که البته در مورد تمام کد‌ها همان‌طور که اشاره شد میزان رند بودن شماره در قیمت‌گذاری آن تاثیر بسزایی دارد.

درباره سیم‌کارت‌های کد پنج اکنون در بازار رقمی بالغ بر 600 هزار تومان برای فروش در نظر گرفته شده است که در صورت خرید سیم‌کارت این رقم حدود 100 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.

کدهای هفت هم از جمله سیم‌کارت‌های به نسبت قدیمی همراه اول هستند که در صورتی که خط صفر آنها همچنان وجود داشته باشد، رقمی بالغ بر 600 هزار تومان برای آن در نظر گرفته می‌شود، اما در صورتی که این شماره‌ها کارکرده باشند، قیمت آنها بیش از 450 هزار تومان خواهد بود.

سیم‌کارت‌های کد هشت هم در صورتی که صفر باشند با قیمتی حدود 250 هزار تومان خریداری شده و بالغ بر 300 هزار تومان به فروش می‌رسند. البته اگر این خط‌ها صفر باشند رقم خرید آنها حدود 400 هزار تومان و فروش آن بالغ بر 450 هزار تومان است.

سیم‌کارت‌های کد 9 همراه اول هم در صورت صفر بودن با قیمتی معادل 250 هزار تومان خریداری شده و برای فروش آنها رقمی بیش از 350 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، البته در حال حاضر تعداد سیم‌کارت‌های کارکرده کد 9 در بازار بسیار کم است، چرا که این کد از جمله کدهای جدید همراه اول به شمار می‌رود، اما در هر صورت اگر شماره کار کرده‌ای با کد 9 در بازار وجود داشته باشد برای خرید آن رقمی حدود 200 هزار تومان و برای فروش‌اش رقمی بیش از 250 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

کدهای صفر که جدید‌ترین کدهای همراه اول هستند هم در حال حاضر در بازار با قیمتی حدود 200 هزار تومان خریداری شده و با رقمی بالغ بر 250 هزار تومان به فروش می‌رسند.