معاون سازمان شیلات گفت: هیچ مشکلی از نظر تولید و تأمین بازار در زمینه انواع آبزیان مانند کپور ماهیان، قزل‌آلا، میگو و… وجود ندارد و برای منطقی‌تر شدن فاصله تولید تا بازار، اتحادیه‌های تولیدی باید قوی‌تر در بازار حاضر شوند.

" حسین عبدالحی " افزود: در حال حاضر در فصل برداشت کپور ماهیان قرار داریم و بالغ بر ۱۴ تا ۱۵ هزار تن میگو برداشت شده است و مشکلی در زمینه تولید دیگر آبزیان مانند قزل‌آلا، فیتوفاک و… نداریم.

وی افزود: با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده برای هر کیلوگرم ماهی کپور و آمور ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و فیتوفاک ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است اما اگر فاصله قیمت تولید تا بازار زیاد و در برخی مقاطع غیرمنطقی است به علت ضعف تولیدکنندگان و اتحادیه‌های آن‌ها در زمینه ورود به بازار آبزیان است.

معاون آبزیری پروری سازمان شیلات ادامه داد: هم اکنون در مزارع تولیدی هیچ مشکلی وجود ندارد و امسال حدود شش تن ماهی کپور، سه تا هشت تن میگو و ۳۵ کیلوگرم در هر متر مربع ماهی قزل‌آلا در مزارع پرورشی برداشت شده است.

عبدالحی تصریح کرد: تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدی در زمینه آبزی پروری ضعیف هستند که باید تلاش کنند واسطه‌ها را حذف کنند.

معاون سازمان شیلات با بیان اینکه عرضه مستقیم محصولات شیلاتی در تهران در دستور کار سازمان شیلات و اداره جهاد کشاورزی استان تهران قرار گرفته است، گفت: اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهیان سردابی در حکیمیه سیستم باراندازی را راه‌اندازی کرده‌اند تا ماهی قزل‌آلا را به صورت مستقیم عرضه کنند اما دیگر اتحادیه‌های تولید آبزیان نیز باید محصولات خودشان را به صورت مستقیم عرضه کنند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بتوانند منتفع شوند.