علی عسگری که از زمان دولت احمدی نژاد در راس سازمان مالیاتی حضور داشت از این سمت کنار گذاشته شد.

با موافقت هیئت دولت، تقوی نژاد به عنوان رییس جدید سازمان مالیاتی کشور تعیین شد.

بر این اساس علی عسگری از سازمان امور مالیاتی رفت تا این مدیر که از زمان دولت محمود احمدی نژاد در راس این سازمان قرار داشت جای خود را به چهره ای تازه دهد.

گفتنی است تقوی‌نژاد که از این پس سکان مدیریت سازمان امور مالیاتی را به دست گرفته پیش از این مدیرعامل بانک سپه به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ دولتی و همچنین رییس هیات انتظامی بانک ها بوده است.