برخی فعالان اعتقاد دارند که با نزدیک شدن به اجرایی شدن برجام، دلار از سطح قیمتی فعلی پایین خواهد آمد. خروج تقاضای زائران عتبات عالیات نیز این انتظار را بیشتر تقویت کرده است.

در مقابل گروه دیگری در بازار هستند که چشم‌انتظار افزایش بیشتر قیمت هستند. ادامه تقاضای تجاری در اواخر آذرماه در کنار آغاز تقاضای فصلی در آستانه ژانویه از جمله عواملی هستند که این دسته را به رشد قیمت امیدوار کرده است.

به این ۲ عامل، بالا بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه را نیز باید اضافه کرد. بالا بودن ارزش دلار در کشورهای عراق، ‌ ترکیه و امارات در یک سال گذشته بارها مانع کاهش قیمت دلار در بازار داخلی شد.